CIEKA GEOTURYSTYCZNA
DAWNA KOPALNIA BABINA
Polish (Poland)Deutsch (Germany)
Pliki Cookie

Czym s?

Pliki Cookie, nazywane take ?ciasteczkami?, to dane informatyczne tworzone podczas przegldania danej strony internetowej i do niej przypisane. Ich zadaniem jest przechowywanie informacji majcych wpyw na jej poprawne dziaanie oraz personalizacj ustawie. Przechowywane s na komputerze uytkownika w postaci maych plikw tekstowych. Pojedynczy plik Cookie peni rol zmiennej zawierajcej nazw strony do ktrej jest przypisany, nazw wasn oraz nadan warto. Pliki niezbdne do poprawnego dziaania zawieraj informacje odnonie aktualnej sesji, co umoliwia midzy innymi kontrol stanu logowania uytkownikw. Pomocnicze pliki Cookie wykorzystuje si do przechowywania informacji dotyczcych preferencji uytkownika oraz badania aktywnoci na stronie internetowej.

Preferencje uytkownika - oferowane przez dan stron internetow funkcjonalnoci dotyczce np. koloru ta, wielkoci czcionki, ustawie automatycznego logowania.

Badanie aktywnoci - wykorzystanie plikw Cookie do okrelenia iloci wej na dan stron internetow oraz jej podstrony. Pozwala take okreli skd nastpio przekierowanie na stron internetow.

Ponadto pliki Cookie podzieli mona na trwae, czyli takie ktre zapisane zostaj na duej ni pojedyncze odwiedziny strony oraz sesyjne, czyli tworzone ponownie przy kadym zaadowaniu strony.


Jak kontrolowa?

Domylnie przegldarki internetowe zezwalaj na pene wykorzystanie plikw Cookie. W celu zmiany tych ustawie naley skorzysta z dokumentacji technicznej danej przegldarki. Zwykle uytkownik ma moliwo cakowitego wyczenia obsugi plikw Cookie lub wymuszenia akceptacji plikw dla kadej z odwiedzanych stron poprzez wywietlenie odpowiedniego komunikatu.

Jak usun?

Wikszo przegldarek internetowych pozwala na usunicie plikw Cookie wraz z histori przegldanych stron. W innym przypadku naley skorzysta z dokumentacji technicznej lub pomocy technicznej wykorzystywanej przegldarki.